Tekstong Prosijural

`BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO II

GRAMATIKA AT BAGBASA

IKATLONG MARKAHAN

 

I.  PAKSA/ MGA KASANAYAN/ KAGAMITAN

Paksa: Pagnenegosyo

Pamagat: Mga Hakbangin Sa Pagpaplano ng Negosyo

Uri ng Teksto: Prosijural

Kagamitan: Mga larawan

Gamit ng Wika:  Pagbibigay at pagsunod sa direksyon

Instruktura na Wika: mga ginagamit na paksa sa pagbubuo ng pangungusap

Pangkatauhan: malinaw at maayos na pagsasagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng direksyon.

 

II. MGA INAASAHAN NG BUNGA (SA BAWAT ARAW)

a. Nakabubuo ng mga hinuha sa paksa batay sa pamagat

b. Nailalapat ang mga tiyak na karanasan at kaalaman kaugnay sa paksa

c. Nakapamamalas ng pag-unawa sa mga direksyon sa isang gawain

d. Natutukoy ang relasyon ng teksto sa sumulat sa tulong ng mga tiyak na bahagi.

e. Naipaliliwanag ang katangian ng isang tekstong prosijural

f. Nakikilala ang mga salitang ginagamit na paksa sa pagbubuo ng pangungusap.

 

III. PROSESO NG PAGKATUTO

Unang Araw

a. Paninmulang Gawain – FAW ( Form a Word)

Isaayos ang mgaunang letra ng salita upang makabuo ng isang makabuluhang salita.

 

 
    Gugol                                                    suweldo                                              yaman

 

Negosyante                                      operesayon

 

Overtatum                                          ekonomiya

 

 

 

1. Pagganyak

Itanong: sino-sino ang kilala ninyong matatagumpay na negosyante?

 

b.      Paglalahad

1.       Pagbabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at pagbibigay-hinuha sa kahulugang maaaring  ipahiwatig nito

 

Mga Hakbangin sa Pagpaplano ng Negosyo

 

 

2.       Pangkatang Gawain

 

Pangkat 1 – Discussion Web

Pangkat 2 – order of Importance

Pangkat 3 – Mind Mapping

Pangkat 4 – Konotasyon at Denotasyon

– Pagbabahagi sa klase ng kinalabaasang pangkatang talakayan

– Pagdaragdag kung kinakailangan

 

c. Pagbabasa sa textong lunsaran

 

IV. PAGBUBUOD SA BINASA – saynikal na tsart

(Daloy ng proseso mula sa simula hanggang katapusan)

 

Ikalawang Araw

1. Pagtatalakay sa aralin

a. Panimulang Gawain: Pie Graph

Panuto: Buuin ang pie graph ayon sa mga gastusing mapaglalaanan sa negosyong karinderya sa loob ng isang buwan. Lagyan ng kaukulang bahagdan (100%)

 

b. Pagganyak

Itanong: anong negosyo ang malakas pagkakitaan ngayon?

 

c.  Pagpapabasa ng teksto (lunsaran)

Pamatnibay na tanong: Anong mga bagay ang nararapat isaalang-alang sa pagtatayo ng negosyo?

 

a. Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi maunawaan batay sa pagkakagamit nito sa teksto.

b.      Pagpapailalim ng kaalaman (pangkatang Gawain)

Ikatlong Araw

 

A. Pagganyak

Itanong: Anong oagkain ang alam ninyo iluto?

Papano ninyo ito natutuhan?

 

B. Pagpapabasa sa ikalawang lnsaran: “Paano Ba Magluto Ng Bibingka?”

(Ang detalye ng lunsuran ay mababasa sa “Gawain ng Magaaral.”

 

C. Pagsusuri ng tekstng batay sa tiyak na katanginan at uri nnito.

–          Ibigay ang mga pamatnubay sa tanong.

D. Pgbibigay-input ( Inpiut ng guro)

E.       Pangkatang Gawain

–  Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangakatang Gawain

–  Pagdaragdag ng guro kung kinakailangan

Ikaapat na Araw

 

A. Pagganyak

Itanong: Inu-sinong matatagumpay na mangangalakal ang kilala ninyo?

 

B. Balikan ang nakaraang lunsuran

C.  Pagsusuri sa binasang teksto

1.  Pagbabasa sa mga pangungusap na may iba’t ibang paksa

2.  Pagtukoy sa iba’t ibang uri ng paksa

D. Pagbibigay ng Input

 

Mga ginagamit na paksa sa pagbubuo ng pangungusap

Ang pangungusap ay maaaring

  1. Pangngalan
  2. Panghalip
  3. Pang-uri
  4. Pandiwa
  5. Pawatas

 

-pagbibigay ng mga halimbawang pangungusap ang mga magaaral gamit ang mga pamaksang pangungusap na nasa itaas.

 

 

Ikalimang Araw – Ebalwasyon

 

Magbigay ng maikling pagsubok sa mga magaaral.

 

`           Panuto: isaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang proseso sa paggawang Chicken Tosinobaty sa uring teksyong prosijural.

( Nasa Gawain ng Mag-aaral ang detalye)

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s