Tekstong Persweysiv

Di- Masusing Banghay Aralin
Sa Filipino II
I. Layunin
Pagkatapos ng leksyon, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1.   Makilala ang tekstong persweysiv.
2.   Matutukoy ang kinakausap at naglalahad sa teksto.
3.   Makagagawa ng halimbawa ng tekstong persweysiv.
II. Paksang Aralin
A.   Paksa: Tekstong Persweysiv
B.   Sanggunian:
C.   Kagamitan:
III. Pamamaraan
A.   Panimulang Gawain
1.   Panalangin
2.   Balik-aral
Ano ang tekstong Informativ? Ito ay isang uri ng teksto na naglalahad ng mga makatotohanang impormasyon. Halimbawa nito ay ang mga balita at kasaysayan.
B.   Paglinang na Gawain
1.   Pagganyak
Ang guro ay magbibigay ng isang teksto na babasahin ng mga mag-aaral sa loob ng ilang minuto.

MAHALAGA ANG VAT SA EKONOMIYA NG BANSA

                Matatag ang prinsipyong pinanghahawakan ng ating administrasyon. Dahilan kung bakit buo ang loob na makasumpong ng mga alternativong mapagkukunan ng salapi para sa lumalaking gastusin ng pamahalaan, para sa mga proyeektong pangkaunlaran. Kaya’t hindi kataka-takang sa panahon pa ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ay itinulak na siya ng pangangailangan sa kaunlaran sa pamamagitan ng sunud-sunod na pagbisita sa iba’t ibang bansa na ipinagpatuloy naman ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo upang makapag-uwi ng mga foreign investments na esensyal na modernisasyon ng lokal na industriya.
          Sinimulan ding palawakin noong 1992 ang “privatization” na nagpasok ng malaking salapi sa kaban ng bayan. Ibinenta nila sa mga lokal na negosyante ang Philippine Airlines, PLDT, Meralco, Manila Hotel at Petron.
          At ngayon, ang pagpapatupad ng isang mas mahusay na sistema o batas ng pagbubuwis sa pamamagitan ng EVAT, o EXPANDED VALUE ADDED TAX LAW.
          Ang EVAT ay hindi laban sa nakararaming Pilipino. Higit na magiging maayos ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ang tanging sakop nito ay ang mga luxury services o tertiary commodities na karamihan ang mga mayayaman lamang ang mayroon tulad ng lodge-inn sa hotel, restawrants, taxikabs, rent-a-car, advertisement, real estate at iba pa.
          Hindi sakop ng EVAT ang mga primary goods na karaniwang binibili ng mga mamamayan tulad ng bigas, baboy, petrolyo, gulay at pasahe sa bus at jeepney. Ang EVAT ay ipinatupad upang mapahusay ang “taxation” at masugpo ang “tax evasion” na naglalabas ng P3 B taun-taon sa kaban ng bayan.
          Tunay na kailangan natin ang VAT. Ang pamahalaan ay hindi kailanman nagnais ng masama sa bawat batas na kanilang ipinatutupad. Hindi pagrerelaks ang plano nila sa ating bayan. Tagumpay sa ekonomiya at maayos na pamumuhay ang hangad nito sa tao. Kung minsan, sa ating mga Pilipino mas nauuna ang reklamo kaysa pagdinig sa problema. Kung nais nating mapadali ang industriyalisasyon at kaunlaran, matutuhan sana nating magsakripisyong pansarili para sa pag-unlad ng Pilipinas.
          Tangkilikin natin ang VAT!
2.   Pagpapakahulugan sa mga salita o parirala na hindi  naunawaan batay na rin sa paggamit nito sa texto.
Mga Salita
Kahulugan
1.   Administrasyon
2.   Modernisasyon
3.   Korporasyon
4.   Industriya
5.   Prinsipyong pinanghahawakan
3.   Magkakaroon ng talakayan tungkol sa binasang teksto. Ang guro ay magtatanong ng ilang katanungan mula sa tekstong binasa ng mga  mag-aaral, katulad ng sumusunod:
–        Sino ang nagsasalita sa texto?
–        Sino ang maaaring kinakausap ng sumulat sa texto?
–        Sino ang tiyak na kinakausap sa texto?
4.   Pagbibigay ng faynal na input ng guro ukol sa kinakausap at nagsasalita sa teksto.
 
Argumentativ
–         ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng proposisyon upang makahikayat at magpaliwanag ang teksto kung ito’y nagpapakita ng mga proposisyon sa umiiral na kaugnayan sa pagitan ng konsepto o iba pang proposisyonang ganitong uri ng teksto ay tumutugon sa tanong.
Ang kinakausap at nagsasalita sa texto ay tinitingnan ang texto batay sa kung sino ang nagsasalaysay. Sa pamamagitan ng mga tiyak na pananda ay kilalanin ng mga mambabasa ang pinag-ukulan ng texto at ang nagsasalita o nagpapahayag ng pagpapatungkol.
          Persweysiv ang isang texto kung ito ay naglalahad ng mga konsep o kaisipan upang makahikayat.
IV.            Ebalwasyon
Pagpapangkatin ang mga mag-aaral sa apat na grupo at sabay-sabay na basahin ang bagong teksto na ibibigay ng guro. Pagkatapos basahin ay maari na nilang sagutin ang ilang katanungan at ilagay ang knilang mga sagot sa isang concept map.

PROYEKTONG PANGKABUHAYAN, TANGKILIKIN

Anong uri ng lipunan ang inyong ginagalawan kung walang pamahalaang may kakayahang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan? Kung ang lipunan ay punung-puno ng kapangyarihang walang iniisip kundi ang pansariling interes. Mahalaga ang pamahalaan, sila ang nagbibigay ng proteksyon sa mga karapatan ng tao at nagpapataw ng parusa sa mga lumalabag sa karapatan ng tao.
Sa kasalukuyan, ang pamahalaang Pilipinas ay patuloy sa pagpapangkat ng kabuhayan ng mga Pilipino at sa pagpapahalagang moral ng tao maging sino ka man. Iba’t ibang proyekto ang mabisang naisagawa ng pamahalaan. Isa rito ang naisagawang pambansang rekonsilasyon ang nagbigay sa mga dating komunista at humiwalay sa pamahalaan ng tulong sa mga proyektong pangkabuhayan. Ang layunin ng proyekto ay maiangat ang kalagayan sa lipunan.
Ang Departamento ng Pamahalaang Panglokal ang pangunahing ahensya ng pamahalaan ang nagtaguyod sa Pambansang Rehabilitasyon at Programang Pangkalinangan sa pakikipag-ugnayan sa Departamento ng Kalakal at Industriya, Departamento ng Agrikulttura, Repormang Pang Sakahan, “National Housing Authoriy” at iba pang pangunahing ahensya ng pamahalaan.
Kabilang sa mga proyektong pangkabuhayan ay produksyon ng bigas at mais, pag-aalaga ng baboy, at sari-sari store, manukan at pag-aalaga ng kambing at “see weeds farming”. Nais ring matulungan ang mga dating rebelde na maging produktibo at magkaroon ng mapayapang buhay. Ang ayaw na manirahan sa dati nilang lugar ay ipadadala sa iba’t ibang sentro ng bayanihan sa buong kapuluan.
Sa proyektong ito, umasa ang pamahalaan na maraming rebelde ang susubo at maaaring makaatulong sa paglutas ng problemang “insurgency” upang matamo ang tunay na kapayapaan sa sariling bansa.
Mabisa ang proyektong ito, marami pang ginagawa ang pamahalaan para sa kabutihan ng lahat ng uri ng mamamayan, mahirap man o mayaman, matalino man o mangmang, bata o matanda, may kapansanan o wala at kahit saan mang sulok ng Pilipinas ay magpapatuloy ang ating pamahalaan sa kanyang dakilang layunin.
Halina at makiisa tayo sa ikatatagumpay ng lahing Pilipino!
Gabay na Tanong:
–        Sino ang nagsasalita sa texto?
–        Sino ang maaaring kinakausap ng sumulat sa texto?
–        Sino ang tiyak na kinakausap sa texto?

 

V.               Takdang Aralin
Pumili ng isang paksa at gumawa ng isang maikling teksto o sanaysay na persweysiv. Bigyang diin ang iyong reksyon at ang pinapatungkulan ng iyong sanaysay.
·       Pagsasapribado ng mga pampublikong pasilidad ng gobyerno (hal. Ospital)
·       Pagkatalaga ni Sereno bilang bagong Chief Justice ng Supreme Court.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s