Tekstong informativ

Di-masusing Banghay Aralin sa
Filipino II

I. Layunin: Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Natutukoy ang halaga ng impormasyon
2. Naiisa-isa ng mga bahagi ng Tekstong Informativ
3. Nakapagbibigay ng impormasyon ukol sa nabasang teksto

II. Paksang Aralin
Paksa: And Lalawigan ng Ilo-ilo at Textong Informativ
Pamagat ng texto: Ilo-ilo, Yaman ng Pilipinas.
Uri ng Texto: Textong informative
Sanggunian: Internet
Kagamitan: Video Player, Projector at mga Larawan ng Ilo-ilo

Kasanayan: Nalilinang ang kasanayan sa pagbibigay ng mahahalagang imposrmasyon mula sa tekstong nabasa.

Konsepto: Ang Tekstong informativ ay nagbibigay ng mga impormasyong nakapagpapalawak ng kaalaman ay nagbibigay liwanag sa mga paksang inilalahad upang mapawi nang lubos ang pag-aalinlangan.

III . Pamamaraan

A. Pagganyak
Magpapasi ng iba’t-ibang larawan ang guro.
Mga Gabay na tanong:

Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
Ano kaya ito?
Nakita nyo na ba ang bagay na ito?
Kayo ba ay nakapunta na sa pook na ito?
Saan ito makikikita?
Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan?

                                                                                                                          B. Paglalahad
Ilalahad ng guro ang pamagat ng textong babasahin ng mga mag-aaral. ang texto ay pinamagatang “Ilo-ilo, Yaman ng Pilipinas”.

“Ilo-ilo, Yaman ng Pilipinas”
Ang Lalawigan ng Iloilo ay matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng Islang Panay. Itoay kabilang sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Napaliligiran ito ng mga lalawigan ng Capiz sa hilaga, ng Antique sa kanluran, ng Dagat Kabisayaan at Kipot Guimaras sa silangan, at Golpo ng Panay at Kipot ng Iloilo sa timog.Pinaniniwalaang binili ng 10 datu mula sa Borneo ang isla ng Panay sa pinuno ng mga Negrito na si Marikudo noong 1212. Isang gintong salakot at gintong kwintas ang ipinambayad ng mga datu.Napunta kay Datu Paiburong ang teritoryo ng Irong-irong. Nang dumating ang mga Espanyol, nagtayo sila ng pamayanan sa Ogtong (Oton ngayon). Itinatag ng mga mananakop na Espanyol ang Fuerza San Pedro sa Irong-Irong. Ang mga Espanyol rin ang nagbigay ng pangalang Iloilo sa lungsod. Ito na rin ang ipinangalan sa buong lalawigan. Itinatag noong Marso 10, 1917 ang Lalawigan ng Iloilo.
Ang Iloilo ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng bigas sa Pilipinas. Bukod sa bigas, ang ilan pa sa mga pangunahing produkto na nagmumula rito ay tubo, niyog, mais, saging,mangga, kape, at iba pang lamang-ugat na halaman.Ang pangisngisda ay isa ring mahalagang pinagkakakitaan ng mga taga-Iloilo. Ang mga bangus at hipon ay pinagmumulan ng malaking kitang dolyar ng lalawihan.Kilala naman ang abayan ng La Paz dahil sa masarap na batsoy. Ang ilo-ilo ay isa sa mga yamang ipangmamalaki ng Pilipinas hindi lamang sa mga yaman ng agrikultura dito kundi sa makasaysayang pook na matatagpuan sa lalawigang ito.

Pagkatapos mabasa ang texto, magbibigay ng katanungan.
Mga Tanong:
1.Anu-anong impormasyon ang laman ng tekstong iyong binasa?
2.Saan matatagpuan ang Lalawigan ng Iloilo?
3.Anu-ano ang mga paniniwala ukol sa Lalawigan ng Iloilo?
4.Ano ang ipinambabayad ng mga datu?
5.Kailan itinatag ang Lalawigan ng Iloilo?
6.Ibigay ang mga produktong nagmumula sa Iloilo?
7.Ano ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga-iloilo?

C. Paglalahat
Batay sa nabasa, bibigyang kahulugan ang TEXTONG INFORMATIV.
May natuklasan ba kayo sa binasa nating texto?
Ang textong ito ay tinatawag na TEXTONG INFORMATIV
Ang mga sumusunod ay ang layunin ng Textong Informativ

 Ito ay nagbibigay ng mga impormasyong nakapagpapalawak ng kaalaman ay nagbibigay liwanag sa mga paksang inilalahad upang mapawi nang lubos ang pag-aalinlangan.
 Ito ay nagbibigay kaalaman o nagbabahagi ng mahahalagang impormasyon tungkol sa paksang tinalakay.
 Paglalahad ng mga impormasyon o datos na nakatutulong sa paglilinaw ng mga konsepto upang mapawai ang pag-aagam-agam tungkol sa isang baga

 Nagbibigay-impormasyon at tiyak na detalye para sa kabatiran ng mga mambabasa.
 Ito ay nagtataglay ng mahahalaga at tiyak ng impormasyon tungkol sa mga tao,bagay,lugar,at pangyayari.Kalimitan itong tumutugon sa mga tanong na Ano,Sino, at Paano.

Nag textong Informativ ay may apat na bahagi:

1. Pamagat
2. Panimula (Panimulang Pangungusap)
3.Katawan (Kabuuang nilalaman ng teksto)
4. Pangwakas

IV.Ebalwasyon
Halimbawa:

( Ang mga Produkto ng Pilipinas)
Mapalad ang bansang Pilipinas sapagka’t pinagkalooban ito ng Manlilikha ng mayama’t masaganang lupain.
Isang bansang agrikultural ang Pilipinas. Nangangahulugang walumpung bahagdan ng mga Pilipino ay nabubuhay at umaasa sa pagsasaka. Bigas ang pangunahing pagkain ng mga tao subali’t mayroon ding mais na ipinanghalili bilang kanilang pangunahing pagkain. Gitnang Bisaya,Mindanao at Lambak ng Cagayan ang pangunahing tagaprodyus ng mais. Itinuturing namang Kaban ng Bigas ng Pilipinas ang Gitnang Kapatagan sapagka’t dito nagmumula ang pinakamarami’t pinakamalaking ani ng bigas sa buong bansa.
Maliban sa bigas at mais,marami ring tanim na puno ng niyog sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit nangunguna ang Pilipinas sa pagluluwas ng kopra at langis.Kabilang din sa mga iniluluwas ang produktong abaka,tabajo,asukal at iba’t ibang prutas gaya ng pinya,mangga,saging,at marami pang iba.
Hindi ba’t dapat ipagpasalamat ang mga biyayang ito na handog ng Diyos?
Gagawa ang mga mag-aaral ng isang tal;a ng impormasyon ukol sa pinabasang texto. Pagkatapo, tutukuyin nila ang mga bahagi ng texto batay sa nabasa.

V. Takdang Aralin
Pipili ang mga mag-aaral ng paksang kanilang tatalakayin sa pamamagitan ng pagsulat ng talata.
Paaralan
Pilipinas
Cotabato City
Guro
Lindol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s