Tekstong Ekspositori

Mala- Masusing Banghay-Aralin

sa Filipino II

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:

  1. Makilala ang Tekstong Ekspositori at ang kaibahan nito sa iba pang uri ng teksto.
  2. Malaman ang paraan ng paggawa na tekstong ekspositori.
  3. Makagagawa ng isang uri ng tekstong ekspositori.

II. Paksang-Aralin

 1. Paksa: Tekstong Ekspositori
 2. Sanggunian:
  1. Unang Powerpoint Presentation na makikita dito.  Tingnan dito.
  2. Ikalawang sanggunian.
 3. Mga kagamitan: laptop, projector
 4. Saloobin: paggalang sa opinion at ideya ng kapwa.

III. Pamamaraan

 1. Panimulang Gawain
  1. Panalangin
  2. Pagtala sa mga lumiban
  3. Balik-aral

Ano ang tekstong argumentativ?

      Ang tekstong argumentative ay isang uri ng teksto na naglalayong mapatunayan ang katotohanan ng ipinahahayag at ipatanggap sa mambabasa ang katotohanang iyon.

  4. Pagganyak

Ipapakita ng guro ang isang larawan at tatanungin ang mga mag-aaral kung ano ang ideya nila ukol dito.

   5.  Paglalahad ng aralin

Ito ay ilalahad gamit ang isang Powerpoint Presentation. Tingnan dito.

HALIMBAWA NG TEKSTONG EKSPOSITORI:

Dumarami na ang mga batang kulang sa nutrisyon dahil ito sa kahirapan na marami sa atin ngayon ang dumaranas ngunit ano nga ba ang dapat nating gawin sa ganitong konsepto ?Ang paghirap ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang pagdidisisyon at ginagawa kaya naman may mga taong mabilis na tumatas at bumabababa dahil sa kanila ring mga ginagawa ito ang mga resulta ng kanilang pagpapabaya o pagpupunyagi.

Ang tekstong ekspositori ay tekstong may layon na magbigay ng impormasyon ukol sa sanhi at bunga.Ito ay napapaliwanag ng mahahalagang impormasyon sa teksto.Ito ay kadalasang walang pinapanigan.

 

IV. Pagtataya

Panuto: Isulat sa patlang ang mga salitang nawawala upang mabuo ang ideyang inilalahad. Piliin sa loob ng kahon ang mga salita.

 

maglahad

kaalamang

prosijural

magpaliwanag

impormasyon

argumentatiV

obhetibo

patlang

ekspositori

salita

pagkakahanay

analitiko

 

Ang tekstong ___________ ay may layuning ____________at ____________ng mga ____________at ideya.

Katangian ng Tekstong Ekspositori:

  1. ____________ ang pagtalakay sa paksa
  2. Sapat na mga ____________ ilalahad
  3. Malinaw ang ____________ ng mga ideya
  4. ____________ ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos

V. Takdang Aralin

Magbigay ng iba’t-ibang halimbawa ng tekstong ekspositori.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s