Tekstong Deskriptiv

BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2

GRAMATIKA AT PAGBASA

IKALAWANG MARKAHAN – UNANG LINGGO

I. ANG PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN

Paksa                                     Kapaligiran at Kaunlaran

Pamagat                               May Ginto Sa Kapaliguran

Uri ng Texto                         Dekriptiv

Kagamitan                            Texto , Visual Aids o Larawang Guhit

Gamit ng Wika                     Paglalarawan

Istruktura ng Wika               Pangungusap na nagpapakilala ng pahiwatig

Kasanayang Pampag-iisip    Pagtukoy sa kalalabasan ng mga inilarawang pahiwatig

Halagang Pangkatauhan      Pagtataglay ng positibong ugnayan sa kapaligiran at kabuhayan

II. MGA INAASAHANG IBUBUNGA (SA BAWAT ARAW)

1. Nahihinuha ang kahulugan ng pamagat at naiuugany ang implikasyon nito sa sariling     karanasan.

2. Naipaliliwanag ang mga mahahalagang pahiwatig at kaisipang nakapaloob sa teksto.

3. Natutukoy ang tono ng teksto at saklaw ng paglalarawan nito.

4. Naipapaliwanag ang katangian ng isang tekstong deskriptiv.

III. PROSESO NG PAGKATUTO

  • Panimulang Gawain: Pagdedesisyon

  Magbibigay ng isang katanungan ang guro na hahamon sa isipan ng mga magaaral.

  • Paglalahad

 Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at pagbibigay hinuha sa kahulugang nais ipahiwatig nito.

 Pangkatang Gawain ( bawat pangkat ay may gawain)

Pangkat 1 – “Ako, Bilang Araw ng Kapaligiran”

Pangkat 2 – Pag-uugnay sa karanasan

Pangkat 3 – Pag-uulat (PRS)

  • Pagpapabasa sa tekstong lunsaran – “May Ginto Sa Kapaligiran”

May Ginto sa Kapaligiran  

Tumingin sa paligid. Tumingala sa kalawakan. Damhin ang hanging dumadampi sa balat. Tingnan ang lupang tinatapakan…. Pansinin ang lawak at masasabing “Kayganda ng kapaligirang ipinagkaloob ng Maykapal sa kanyang nilikha!’ Malalawak ang kabukiran, kagubatan at karagatang nagtataglay ng makukulay na kaanyuan. Paraisong kaysarap tirahan!

Hindi mapipigilan ang mabilis na pag-inog ng mundo. Mabilis din ang pagdami ng kanyang nilalang na may taglay na talinong paunlarin ang buhay. Hindi tumigil sa paghanap ng mga paraan upang mailagay ang buhay sa magandang kalagayan.

Lingid sa kaalaman, nabulabog ang kalikasan. Sa mga interaksyong nagaganap, napipinsala ang pisikal na kapaligiran. Oo ang tahimik na biktima. Hindi ito kataka-taka… Nilikha ang kapaligiran upang magsilbi at mapakinabangan ng tao.

Masdan ang kapaligiran. Ang mga bukiring malalawak ay lumiliit na dahil sa mga gusaling itinayo. Maging ang halaman at hayop ay naaapektuhan ng mga pagbabagong ginagawa ng tao sa kanyang paligid.

Maliwanag sa atin ang katotohanang ang kapaligiran ay para sa tao at ang tao ay para sa kapaligiran. May tungkulin ang taong pangalagaan ang mga ito para rin sa patuloy niyang kapakinabangan.

Dahil sa mga pang-aabuso at kapabayaan sa kapaligiran, nagiging sanhi ito ng pagkamatay ng iba’t ibang bahagi ng kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit may polusyon ng hangin, tubig at lupa sa maraming lugar sa daigdig.

Ang polusyon ay nagdudulot ng iba’t ibang uri ng sakit. Palasak na senaryo ngayon ang maraming taong naoospital. Hindi tuloy nagiging epektibong mamamayan. Nakapipinsala rin ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda kayat nakaaapekto sa ekonomiya ng bansa.

Maraming senaryo na tayong nasaksihan kung paano nilapastangan ang paraisong kaloob ng maykapal. Napaluha na rin tayo sa mga nasabing senaryo.

Magkatuwang ang tao at kapaligiran sa pagkamit ng kaunlaran. May kakayahan ang taong harapin ang suliranin at kakayahang lumutas sa mga suliranin sa kapaligiran. Pagyamanin at di patayin ang likas na yamang kaloob ng Diyos sa atin. Laging isaisip may ginto sa paligid na dapat pahalagaan.

  • Gawain matapos na mabasa ang lunsaran

Pagpapakahulugan sa mga salita , parirala o pangungusap na hindi maunawaan.

Ibigay ang nais ipahiwatig : “Kalikasan…Tahimik na biktima”

Ibigay ang pamatnubay na tanong: Anu-ano ang mga “ginto” ng kapaligiran? Bakit mahalagang pahalagahan ang mga ito?

  • Pagsusuri sa tekstong lunsaran.

Anong uri ng teksto ang binasa? Ipaliwanag.

Ibigay ang katangian ng teksto.

Dapat isaalang-alang sa tekstong deskriptiv.

IV. EBALWASYON

  • Pangkatang Gawain: ( Gamit ang Power Point )

P-1 : Gumawa ng brosyur na patalastas na hihikayat sa mga tao na magkaisang pangalagaan ang kalikasan.

P-2 : Ibigay ang nais ipahiwatig sa pahayag na… “ Polusyon sa Kalusugan at Kapaligiran”

P-3 : Piliin ang mga kaisipan sa teksto at ipaliwanag ito.

V. TAKDANG-GAWAIN

Magsaliksik at humanap sa internet ng mga magagandang tanawin na dulot ng kalikasan at lagyan ito ng mga pahayag o pangungusap na may pahiwatig ng pagpapahalaga at pangangalaga sa likas na yaman.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s